Anasayfa
Perşembe, 06 Eki 2022

Designed By:
DETAY SYS
Cuma, 05 Eylül 2014 13:43

Ankara?n?n bulu?ma noktas? Next Level, 20 Eylül?de Kenan Do?ulu?yu a??rlayacak. ?ki y?ld?r Ankara?da konser vermeyen Kenen Do?ulu en sevilen ?ark?lar?n? Next Level?da seslendirecek. Next Level Al??veri? Merkezi ön peyzaj alan?nda 21.00?de ba?layacak halk konseri tüm Ankaral?lara aç?k olacak.

 

 

AVM Partners taraf?ndan yönetilen Next Level Al??veri? Merkezi, konser öncesinde Kenan Do?ulu'nun üç hayran?na da ünlü sanatç? ile tan??ma f?rsat? sunacak. Next Level Al??veri? Merkezi?nin facebook ve twitter hesaplar? üzerinden gerçekle?tirdi?i yar??mada "Neden Kenan Do?ulu ile sen tan??mal?s?n?" sorusuna cevap veren ve foto?raf?n? payla?an üç ?ansl? ki?i konser öncesinde Kenan Do?ulu ile bir araya gelecek.

Kenan Do?ulu konseri ve Next Level Al??veri? Merkezi'ndeki di?er etkinliklerle ilgili detayl? bilgilere a?a??daki bilgilerden ula?abilirsiniz.

Facebook / NextLevelAvm  -   Instagram / nexttrendy  -   Twitter / NextLevelAvm

 

Yorum ekle