Anasayfa AVM Haber Güncel BahçePark Çocuk Kulubü Ramazan Etkinlikleri
Perşembe, 02 Şub 2023

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
Avm Haber -
Çarşamba, 01 Ağustos 2012 12:10

 BAHÇEPARK Çocuk Kulübü Ramazan etkinlikleri, 20 Temmuz Cuma günü 16.00?da ba?layacak ve Pazar günleri haricinde kesintisiz olarak 18 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek. Bu önemli ay içerisindeki 26 güne yay?lacak olan etkinliklere kat?l?m,  geçmi?teki tüm kulüp aktiviteleri gibi ücretsiz olacak.

Kat?l?mc?lar, hiçbir ücret ödemeksizin etkinlik programlar?n?n tümünden diledikleri gibi faydalanabilecekler ve CarrefourSA BAHÇEPARK Al??veri? Merkezi?nin sa?lad??? pek çok özel avantajda da öncelikli olacaklar. Ramazan ay? etkinlikleriyle geçmi? Ramazanlar?n kendine has s?cac?k atmosferini evlerinden sonra BAHÇEPARK Al??veri? Merkezi etkinlik alan?nda soluyacak olan çocuklar, Ramazan geleneklerine adapte edilmi? sanat atölyeleriyle unutulmaya ve kaybolmaya yüz tutmu? pek çok sanata temas edecekler. Uygulamal? Çini, Hat, Tezhip, Oymac?l?k Ebru, Kalem ??i, Karagöz-Hacivat, Ortaoyunu atölyeleri çocuklar için e?siz bir deneyim ortam? sunacakken,  Ramazan sofralar?n?n bereketli tarifleri adab?yla birlikte güne ta??nacak,  direkleraras? ?enlikleriyle e?lencenin ad? konulacak, BAHÇEPARK çocuklar? rengarenk oyun atölyeleriyle geçmi? zaman?n kahramanlar?na dönü?ecek.

 Hafta içi her gün 16.00-18.00 saatleri aras?nda sürecek olan etkinlikler,  Cumartesi günleri 14.00-18.00 saatlerine yay?lacak. BAHÇEPARK Çocuk Kulübü Ramazan Etkinlikleri, 18 Temmuz günü ihti?aml? bir bayram haz?rl??? ve bayram kutlamalar? - bayramla?mayla sona erecek.

 Etkinlikler, ?3C+ Program? (Creative-Crazy-Comprehension/Genious) ile GA Çocuk taraf?ndan haz?rland?. Beyinle bedensel geli?imi paralel devam ettirebilmek, tak?m halinde çal??abilme yetene?i kazand?rmak, farkl? ortamlara uyumu kolayla?t?rmak, özgüven ve ifade yetene?ini art?rmak amaçlar?yla geli?tirilen program, temel olarak gözlem, ara?t?rma, alg?lama, yarat?c?l?k, fark?ndal?k, adaptasyon gibi mental ve motor becerileri geli?tirmeye yönelik tasarland?.

 

Ramazan etkinlikleriyle birlikte ?Aile Kulübü? etkinliklerinin start?n? da verecek olan BAHÇEPARK Al??veri? Merkezi, aile-çocuk-kom?uluk üçgeninde s?ms?cak etkinliklerine üçgeninde s?ms?cak etkinliklerine y?l boyunca devam edecek.

 

 PROGRAM:

 

1. HAFTA

 

20 TEMMUZ 2012 CUMA

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar??Saray Helvas?

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Eski Osmanl? Motifleri - 1

 

21 TEMMUZ 2012 CUMARTES?

 

14.00 ? 15.00 Boyama Atölyesi / Karagöz ? Hacivat  Tasvirleri - Tipler

 

15.00 ? 16.00 Tasar?m Atölyesi / Ka??k Kukla Bebek Yap?m?

 

16.00 ? 17. 00 Zarafet Okulu / Ramazanda Görgü Kurallar?

 

17.00 ? 18.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar? ??rmik Helvas?

 

23 TEMMUZ 2012 PAZARTES?

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar??Çikolatal? Güllaç

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Eski Osmanl? Motifleri - 2

 

24 TEMMUZ 2012 SALI

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar? ? Çikolatal? Hurma

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Çini Boyama - 1

 

25 TEMMUZ 2012 ÇAR?AMBA

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar? ?Çikolatal? Lokum

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Çini Boyama - 2

 

26 TEMMUZ 2012 PER?EMBE

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar??Çikolatal? Helva

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Çini Boyama - 3

 

27 TEMMUZ 2012 CUMA

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar??Saray Helvas?

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Çini Boyama - 4

 

2. HAFTA

 

28 TEMMUZ 2012 CUMARTES? 

 

14.00 ? 15.00 Boyama Atölyesi / Karagöz ? Hacivat  Tasvirleri- Deniz ve Evler

 

15.00 ? 16.00 Desen Atölyesi / Mendil Süsleme 

 

16.00 ? 17. 00 Direkler Aras? ?enlikleri 1

 

17.00 ? 18.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar??F?nd?kl? Güllaç

 

30 TEMMUZ 2012 PAZARTES?

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar? ?Çikolatal? Güllaç

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Ah?ap Tepsi Boyama - 1

 

31 TEMMUZ 2012 SALI

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar? ?Çikolatal? Lokum

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Ah?ap Tepsi Boyama ? 2

 

01 A?USTOS 2012 ÇAR?AMBA

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar??Çikolatal? Lokum

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Cam Boyama 1 ? Çay Barda?? Süsleme

 

02 A?USTOS 2012 PER?EMBE

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar? ?Çikolatal? Helva

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Cam Boyama 2 ? Çay Taba?? Süsleme

 

03 A?USTOS 2012 CUMA

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar? Yap?m? ?Saray Helvas?

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Cam Boyama 3 ? Cam Saklama Kab? Süsleme

 

3. HAFTA

 

04 A?USTOS 2012 CUMARTES?

 

14.00 ? 15.00 Boyama Atölyesi / Karagöz ? Hacivat  Tasvirleri- Dü?ün ve E?lence 

 

15.00 ? 16.00 Tasar?m Atölyesi / Mahya Tasar?m?

 

16.00 ? 17.00 Minik Meddahlar Atölyesi

 

17.00 ? 18.00 Minik ?efler Atölyesi /?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar??F?nd?kl? Güllaç Yap?m?

 

6 A?USTOS 2012 PAZARTES?

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar? ?Çikolatal? Lokum 

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Mendil Desenleri  - 1

 

7 A?USTOS 2012 SALI

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar? ? Çikolatal? Lokum 

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Mendil Desenleri  - 2

 

08 A?USTOS 2012 ÇAR?AMBA

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar??Çikolatal? Lokum

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Oymac?l?k ? Kap? Desenleri-1

 

09 A?USTOS 2012 PER?EMBE

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar??F?st?kl? Güllaç 

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Oymac?l?k  ? Kap? Desenleri-2

 

10 A?USTOS 2012 CUMA

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar? ?Saray Helvas?

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Ebru

 

4. HAFTA

 

11 A?USTOS 2012 CUMARTES?

 

14.00 ? 15.00 Boyama Atölyesi / Karagöz ? Hacivat  Tasvirleri- Hayali Tipler  

 

15.00 ? 16.00 Çini Boyama Atölyesi / Lale Desenleri

 

16.00 ? 17. 00 Direkler Aras? ?enlikleri-2

 

17.00 ? 18.00 Minik ?efler Atölyesi / S?cak Çikolata Yap?m?

 

13 A?USTOS 2012 PAZARTES?

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar??Saray Helvas?

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Ebru

 

14 A?USTOS 2012 SALI

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar??Dondurmal? Helva

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Hat

 

15 A?USTOS 2012 ÇAR?AMBA

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar? ?Güllaç

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Tezhip

 

16 A?USTOS 2012 PER?EMBE

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi /?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar? ?F?st?kl? Güllaç 

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Kalem ??i

 

17 A?USTOS 2012 CUMA

 

16.00 ? 17.00 Minik ?efler Atölyesi / ?ftar ?çin Ramazan Tatl?lar??Saray Helvas?

 

17.00 ? 18.00 El Sanatlar? Atölyesi / Bayram ?ekeri Kaplama 

 

5.HAFTA

 

18 A?USTOS 2012 CUMARTES? 

 

14.00 ? 15.00 Oyun Atölyesi / Eski Sokak Sat?c?lar?

 

15.00 ? 16.00 El Sanatlar? Atölyesi /?eker Kesesi Yap?m?

 

16.00 ? 17.00 Tasar?m Atölyesi / Lokumluk Yap?m?

 

17.00 ? 18.00 ?EKER BAYRAMI KUTLAMALARI ? BAYRAMLA?MA

 

 

Yorum ekle