Anasayfa AVM Haber Güncel Akbat? AVM ?çin TEM Ç?k???n?n Temeli At?ld?
Cumartesi, 26 Kas 2022

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
Avm Haber
Cumartesi, 02 Ekim 2010 13:26

Akkök ?irketler Grubu'nun i?tiraki Aki? Gayrimenkul'ün in?as?na devam edilen son projesi Akbat?'n?n çevre yerle?imlere direkt ba?lant?s?n? sa?layacak Esenyurt TEM ç?k???n?n temeli at?ld?. Konuya ili?kin aç?klamada, Akbat? Al??veri? ve Ya?am Merkezi'nin, ?stanbul'un en büyük ve en modern al??veri? merkezlerinden birinin üzerinde yükselen 348 rezidans ile ortak ya?am alanlar? ve sosyal tesislerden olu?tu?u belirtildi.Temel atma törenine Esenyurt Belediye Ba?kan? Necmi Kad?o?lu ve Aki? Yönetim Kurulu Ba?kan? Raif Ali Dinçkök kat?ld?.

 

 

 

Yorum ekle