Anasayfa AVM Haber Güncel Mall City Residence Aç?l?yor...
Cumartesi, 26 Kas 2022

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
Avm Haber
Pazar, 05 Eylül 2010 14:27

?stanbul'un en h?zla geli?en i? merkezlerinden olan Ba?c?lar'da in?a edilen "Mall City Residence"de ya?am ba?l?yor.  

Sundu?u servis ve üstün hizmetlerle sakinlerinin tüm beklentilerini en üst düzeyde kar??layan Mall City Residence'de kalan son birkaç daire, ev ya da ofis ya?am?nda keyif ve kalite aray???nda olanlar? bekliyor. Mall City, faizsiz ve banka kredili 120 ay vadeye kadar s?n?rs?z say?da ödeme seçene?i ile de benzersiz uygunlukta ko?ullar sunuyor. ?stanbul Atatürk Havaliman?'na 15 dakika mesafede, Tekstilkent, Matbaac?lar Sitesi ve Do?an Medya Center'dan olu?an dev yap? adas?nda in?a edilen Mall City Residence'deki daireler, beyaz e?yal?, oturuma haz?r olarak teslim edilmeye ba?lad?.

Hürriyet Pazarlama bünyesinde gerçekle?tirilen Türkiye'nin ilk ve tek otomobil al??veri? merkezi Automall kapsam?nda konumland?r?lan özel proje "Mall City Residence", E-5-TEM ba?lant? yollar?na 1 dakika, Taksim'e ise 25 dakika mesafede bulunuyor.

Özellikle bölgede çal??an ve i? hayat?n?n dinamizmine ayak uydurmak isteyen profesyonellerin evlerini i?lerine yak?nla?t?r?p metropol trafi?inden ve stresinden kurtaran Mall City'de kombi ve klimas? içinde 52 m² ile 112 m² aras?nda de?i?en daire seçenekleri ile toplam 221 adet daire bulunuyor.

Fonksiyonel plan seçenekleri, seçkin kom?ular? ve prestijli konumu itibariyle yat?r?m anlam?nda da de?erine de?er katan Mall City'de kalan son birkaç daire sahiplerini bekliyor. Ev ya da ofis olarak kullan?m?na uygun dairelerin fiyatlar 85.000 ile 111.000 Dolar aras?nda de?i?iyor. Mall City, faizsiz ve banka kredili 120 ay vadeye kadar s?n?rs?z say?da ödeme seçene?i ile de uygun ko?ullar sunuyor.

Mall City Residence'de genel ve idari ihtiyaçlar tek bir merkezden, profesyonel bir yönetim taraf?ndan kar??lan?yor. 24 saat resepsiyon hizmeti anlay??? ile yönetilen Mall City, deprem güvenli?i sa?lanm?? altyap?s?, fast food, restaurant, cafe, kapal? otopark, fitness salonu ve 24 saat kameral? güvenli?inden teknik servise varan geni? bir yelpazede sakinlerine keyif ve konforu bir arada sunuyor.

Proje Künyesi
Projenin Ad?: Mall City Residence
Yap?mc? ?irket: Hürriyet Pazarlama ve D Yap?
Projenin Lokasyonu: ?stanbul Atatürk Havaliman?'na 15 dakika E-5-TEM ba?lant? yollar?na 1 dakika, Taksim'e ise 25 dakika mesafede.
?n?aat Ba?lang?ç Tarihi: Temmuz 2007
?n?aat Biti? Tarihi: Teslime Haz?r
Konut Say?s?: 221
En Dü?ük ve En Yüksek Metrekareler: 52 m2 - 112 m2
Fiyat Aral???: 85.000 - 111.000 Dolar
Minimum Pe?inat: Mü?teri talebine uygun olarak s?n?rs?z say?da ödeme planlar? sunuluyor.
Metrekare Ortalama Sat?? Fiyat?: 1.400 - 1.600 Dolar

 

 

Yorum ekle