Anasayfa AVM Etkinlik AVM Etkinlik MetroCity Çocuklar? Ne?e ?çinde!
Perşembe, 02 Şub 2023

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
Cuma, 14 Kasım 2014 13:12

MetroCity AVM Çocuk Etkinlikleri, yeni ay konseptiyle 1 Kas?m?da ba?lad?. 30 Kas?m?a kadar devam edecek olan etkinlikler, her Cumartesi-Pazar 14.00-18.00 aras?nda ücretsiz hizmet anlay???n? sürdürecek. MetroCity AVM Çocuk Etkinlikleri Kas?m program?nda, 3-6 ya? grubu çocuklar Drip Painting ve Ka??t ??ler Dönü?üm Atölyesi?nde tüm hünerlerini sergileyerek sanat?n geli?tirici etkisini hissedecekler.

 

 

Ayn? alanda farkl? faaliyetlerle arkada?lar?na e?lik edecek olan 7-14 ya? grubu ise sanat?n birbirinden etkileyici alanlar?na yönelik uygulamalarla becerilerini güçlendirecekler.

 

Güzel Sanatlar?n çe?itli dallar?nda uzmanla?m?? e?itmenlerin denetiminde, her ay farkl? bir temayla miniklerle bulu?turulan MetroCity AVM Çocuk Etkinlikleri,  hizmete girdi?i A?ustos ay?ndan bu yana yakla??k 4000 çocu?u a??rlad?. AVM?nin -1. Kat?nda çitlenmi? bir alanda sürdürülen atölyeler, unutulmaya yüz tutmu? sanatlar kadar modern sanatlar? da içeren yap?s?yla, çocuk dima?lar?n? geni? perspektiflere aç?yor.

 

Etkinlikler, çocuklar?n bilgiyi ya?ama dönü?türmelerinin temel ögeleri olan sanat  ve oyun odakl? atölyeleriyle önümüzdeki aylarda da devam edecek. MetroCity AVM?nin ziyaretçi çocuklara ve ailelerine hediyesi olan Çocuk Etkinlikleri, AVM içerisindeki di?er aksiyonlarla da ili?kilendirilerek öznelli?ini koruyor.

 

PROGRAM

1 Kas?m 2014 Cumartesi

14.00 ? 18.00 KÂ?IT ??LER DÖNÜ?ÜM ATÖLYES?

14.00 ? 18.00 HAREKETL? BOYAMA

14.30 ? 16.00 OYUNCAK ATÖLYES? / KO NO YAPIMI

16.00 -18.00 TASV?R ATÖLYES?/ KELO?LAN MASALLARI GÖLGE KARAKTERLER

2 Kas?m 2014 Pazar

14.00 ? 18.00 KÂ?IT ??LER DÖNÜ?ÜM ATÖLYES?

14.00 ? 18.00 HAREKETL? BOYAMA

14.30 ? 16.00 MOZA?K ATÖLYES? / MANDALA

16.00 -18.00 GEREKL? ?EYLER TASARIM ATÖLYES? /  TAV?AN KALEML?K

8 Kas?m 2014 Cumartesi

14.00 ? 18.00 KÂ?IT ??LER DÖNÜ?ÜM ATÖLYES?

14.00 ? 18.00 HAREKETL? BOYAMA

14.30 ? 16.00 FRANZ MARC RES?M ATÖLYES? / KIRMIZI ATLAR

16.00 -18.00 B?BLO ATÖLYES? / KELO?LAN ?LE AY KIZ

9 Kas?m 2014 Pazar

14.00 ? 18.00 KÂ?IT ??LER DÖNÜ?ÜM ATÖLYES?

14.00 ? 18.00 HAREKETL? BOYAMA

14.30 ? 16.00 TASARIM ATÖLYES? /  AY I?I?I SONATI

16.00 -18.00 TEKST?L ATÖLYES? /  HAYAT A?ACI

15 Kas?m 2014 Cumartesi

14.00 ? 18.00 KÂ?IT ??LER DÖNÜ?ÜM ATÖLYES?

14.00 ? 18.00 HAREKETL? BOYAMA

14.30 ? 16.00 KARTPOSTAL ATÖLYES?/ VAN GOGH ?LE MUTLU KARTLAR

16.00 -18.00 TASARIM ATÖLYES? /  GEZEGENLER PE??NDE

16 Kas?m 2014 Pazar

14.00 ? 18.00 KÂ?IT ??LER DÖNÜ?ÜM ATÖLYES?

14.00 ? 18.00 HAREKETL? BOYAMA

14.30 ? 16.00 KÜB?K KOLAJ ATÖLYES? / P?CASSO NE DEM???

16.00 -18.00 E??T?C? SAATLER TASARIM ATÖLYES? /  ZAMAN ZAMAN

22 Kas?m 2014 Cumartesi

14.00 ? 18.00 KÂ?IT ??LER DÖNÜ?ÜM ATÖLYES?

14.00 ? 18.00 HAREKETL? BOYAMA

14.30 ? 16.00 M?NYATÜR ATÖLYES? /  KIZ KULES?

16.00 - 18.00 DESEN ATÖLYES? /  ?ANS GET?RS?N!

23 Kas?m 2014 Pazar

14.00 ? 18.00 KÂ?IT ??LER DÖNÜ?ÜM ATÖLYES?

14.00 ? 18.00 HAREKETL? BOYAMA

14.30 ? 16.00 TASARIM ATÖLYES? / Ö?RETMEN?M ?Ç?N POFUDUK ÇERÇEVE

16.00 -18.00 TASARIM ATÖLYES? /  MAUSE PAD

29 Kas?m 2014 Cumartesi

14.00 ? 18.00 KÂ?IT ??LER DÖNÜ?ÜM ATÖLYES?

14.00 ? 18.00 HAREKETL? BOYAMA

14.30 ? 16.00 JOAN M?RO HEYKEL ATÖLYES? / M?RO PARKI?NDAN B?R KES?T

16.00 -18.00 DÖNÜ?ÜM ATÖLYES? / VAH?? DO?ADAN HAREKETL? YA?AMA

30 Kas?m 2014 Pazar

14.0    ? 18.00 KÂ?IT ??LER DÖNÜ?ÜM ATÖLYES?

14.00? 18.00 HAREKETL? BOYAMA

14.30 ? 16.00 ATIKTAN SANATA / BÜYÜK ??LER

16.00 -18.00 GEREKL? ?EYLER TASARIMATÖLYES? /  KORUMAK GÜZELD?R

 

Yorum ekle