Anasayfa AVM Etkinlik AVM Etkinlik BahçePark AVM'de Okula Dönü? Heyecan?
Cumartesi, 26 Kas 2022

Designed By:
DETAY SYS

AVML?NK V?TR?N

Reklam
AVM Etkinlik - AVM Etkinlik
Pazartesi, 27 Ağustos 2012 13:43

CarrefourSA BAHÇEPARK Al??veri? Merkezi, Çocuk Kulübü etkinliklerinde dur durak bilmiyor. Ramazan ay?n? tüm nostaljisiyle ya?atan özel aktivite zincirini tamamlayan BAHÇEPARK Çocuk Kulübü,  yaz aylar?n? en sanatsal vedayla u?urlarken okula dönü? heyecan?n? da birbirinden farkl? tasar?mlarla süsleyecek! BAHÇEPARK Çocuk Kulübü, miniklerin aileleri ve akrabalar?yla geçirecekleri Ramazan Bayram??n?n hemen ard?ndan kap?lar?n? tekrar üyelerine açarak 25 A?ustos ile 1, 8, 15, 22, 29 Eylül günlerini müdavimleri için ?enlendirecek.   BAHÇEPARK Çocuk Kulübü?nün sanata duyarl? üyeleri, Cumartesi günlerini kulüp arkada?lar? ve e?itmenleriyle birlikte sanat ve sevgi dolu bir atmosferde yine yeni yeniden e?siz bilgiler ve deneyimlerle geçirecekler. Etkinlikler 14.00-18.00 saatleri aras? kat?l?ma aç?k olacak ve tüm BAHÇEPARK Çocuk Kulübü aktiviteleri gibi ücretsiz uygulanacak. Program dahilindeki tüm atölyeler, 7-14 ya? aral???ndaki çocuklar?n kat?l?m?na aç?k olacak ?ekilde ve bu ya? grubunun geli?im düzeyine uygun olarak haz?rland?.

 

25 A?ustos, 1 ve 8 Eylül?deki Yaza Veda günleri okullar?n aç?lmas?n?n hemen öncesinde çocuklar?n ve ailelerin do?al heyecanl? süreçlerine uyumlu biçimde haz?rland?. Çocuklar e?itmenleri e?li?inde hem bir y?l boyunca Çocuk Kulübü?nde edindikleri bilgi birikimini uygulama olana?? bulacaklar, hem evlerindeki çal??ma ortamlar?na kendi tasar?mlar?yla katk?da bulunacaklar. Bu sayede odalar? için konforlu ve dekoratif objeler ve malzemeler üretecek olan BAHÇEPARK Çocuklar?, emek dolu geleceklerine de sa?l?kl? bir ad?m atacaklar. 15, 22, 29 Eylül tarihlerinde ise Okula Dönü? konsepti uygulanacak. Çocuklar; kalem, kalem kutusu, okul ve beslenme çantas?, ders program çizelgesi, takvim gibi okul araç gereçlerini yine kendi tasar?mlar?yla sa?layacaklar. Çocuklar kadar ailelerin de ilgisini çekecek olan etkinlikler,  tasarlama-üretme ve kullanma üçgeninin içini en yaral? biçimde dolduracak. Aktiviteler yeni etkinliklere yelken açarak 29 Eylül günü ?lkö?retim Haftas? Kutlamalar? ile kapanacak.

 

CarrefourSA BAHÇEPARK Al??veri? Merkezi, bütün çocuklar? ilginç tasar?mlarla odalar?n? yenilemeleri için e?lenceli Tasar?m Atölyeleri?ne davet ediyor ve okul ihtiyaçlar?n? kar??laman?n en ilginç yolunu ke?fetmeye ça??r?yor. Aile s?cakl???n? aratmayan bu birbirinden enfes aktiviteleri sak?n kaç?rmay?n!        

 

 

PROGRAM:

YAZ B?TERKEN?

 1.Gün

14.00- 18.00 Yaz Biterken Resim Atölyesi

25 A?USTOS 2012 CUMARTES?

14.00 - 15.15 Tasar?m Atölyesi -  Odam?n Kap?s?n? Süslüyorum.  

15.15 - 16.45 Tasar?m Atölyesi ? Odam?n I????

16.45 - 18.00 Tasar?m Atölyesi -  Penceremin Çiçe?i

2.Gün

14.00- 18.00 Yaz Biterken Resim Atölyesi

1 EYLÜL 2012 CUMARTES?

14.00 - 15.15 Tasar?m Atölyesi -  Odam?n Duvar? ?Duvar Süsü  

15.15 - 16.45 Tasar?m Atölyesi ? Odam?n Çerçevesi

16.45 - 18.00 Tasar?m Atölyesi -  Odam?n Tablosu

3.Gün

14.00- 18.00 Yaz Biterken Resim Atölyesi

8 EYLÜL 2012 CUMARTES?

14.00 - 15.15 Tasar?m Atölyesi -  Odam?n Masas? ?  Kalemlerim ve Kalemli?im    

15.15 - 16.45 Tasar?m Atölyesi ? Odam?n Masas? -   Not Kutum

16.45 - 18.00 Tasar?m Atölyesi -  Odam?n Tablosu - Mouse Padim

 

OKULA DÖNERKEN?

4.Gün

14.00- 18.00 Okula Dönüyorum Resim Atölyesi

15 EYLÜL  2012 CUMARTES?

14.00 - 15.15 Tasar?m Atölyesi -  Okul Çantam  ?  Çantam?n Maskotu

15.15 - 16.30 Tasar?m Atölyesi ? Okul Çantam  ?  Kalem Kutum

16.30 - 17.15 Tasar?m Atölyesi -  Okul Çantam  ? Defter Kaplar?m

17.15 ? 18.00 Kutlama Zaman? / Okula Haz?r?m

5.Gün

14.00- 18.00 Okula Dönüyorum Resim Atölyesi

22 EYLÜL 2012 CUMARTES?

14.00 - 15.15 Tasar?m Atölyesi -  Beslenme Çantam ?  Saklama Kab?m

15.15 - 16.45 Tasar?m Atölyesi ? Beslenme Çantam  ?  Sulu?um

16.45 - 18.00 Tasar?m Atölyesi -  Beslenme Çantam  ?  Kuma? Peçetem

6.Gün

14.00- 18.00 Okula Dönüyorum Resim Atölyesi

29 EYLÜL 2012 CUMARTES?

14.00 - 15.15 Tasar?m Atölyesi ? Ders Program?m

15.15 - 16.45 Tasar?m Atölyesi  ? 2012/2013 Takvimim

16.45 - 18.00 Kutlama Zaman? / ?lkö?retim Haftas? Kutlamalar?

 

Yorum ekle